De Tweede Kamer debatteert woensdag over de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verschillende tarieven invoeren voor geldvorderingen van 500 tot 5.000 euro. Een bv met een vordering van 501 euro dient momenteel 499 euro aan griffierecht te betalen. Invoering van een staffel brengt daar verandering in: een vordering van 501 euro kost de bv straks 312 euro. Ook andere tarieven voor vorderingen tot 5.000 euro worden verlaagd.

Dekker wil deze verlaging bekostigen door de griffierechten in de categorieën voor vorderingen van meer dan 5.000 euro te verhogen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen verwijt Dekker een boekhoudersopstelling, die een minister voor Rechtsbescherming niet past. Samen met GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge kondigt hij een aantal amendementen aan op het wetsvoorstel. Tariefsverhogingen voor zaken onder 25.000 euro moet sowieso worden vermeden, stellen de beide Kamerleden.

Draagkracht

Ze willen dat realiseren door voor grote ondernemingen voor alle zaken behalve kantonzaken een dubbel tarief in te voeren. Dit geldt in eerste aanleg, in hoger beroep en cassatie.
Van Nispen en Van den Berge zeggen dat griffierechten in verhouding moeten staan tot het financiële belang van de zaak én tot de draagkracht van de procederende partij. Als voorbeeld noemen ze de Netherlands Commercial Court (NCC) die al een hoger griffierecht heft.

De twee Kamerleden pleiten daarnaast voor een hardheidsclausule voor mensen die het griffierecht niet kunnen betalen. De rechter dient voorafgaand aan de procedure te toetsen of een rechtzoekende vrijgesteld dient te worden van griffierecht. Op dit moment gebeurt dat achteraf, waardoor de rechtzoekende financieel risico loopt, aldus de indieners.

Natuurlijke personen

GroenLinks en SP stellen verder voor niet alleen de griffierechten voor rechtspersonen te verlagen, maar ook voor natuurlijke personen. In het wetsvoorstel dalen de griffierechten voor rechtspersonen verhoudingsgewijs meer. De dalingspercentages dienen gelijk te zijn, stellen ze.

Tenslotte willen de beide Kamerleden dat een natuurlijk persoon die een rechtszaak van een rechtspersoon verliest, niet langer het hogere griffierecht moet vergoeden. De verliezende partij is niet verplicht meer griffierechten te vergoeden dan die zij zelf gemaakt heeft of zou hebben. Dit kan mensen honderden euro’s aan proceskosten schelen, stellen ze.

Advertentie