Net als in de film: mr. X, advocaat én eigenaar van een shisha lounge, had een ingewikkelde liefdesrelatie met mevrouw T, wat in juli 2019 leidde tot een confrontatie met T en haar moeder op de ‘volkstuintjes te E.’ T deed aangifte van bedreiging en huisvredebreuk. Na een week bewaring kwam mr. X vrij met een contactverbod.

In december 2019 stond mr. toch bij mevrouw T op de deur te bonken. De politie kwam en mr. X racete weg, reed door rood, botste volgens het proces-verbaal op de politieauto’s die hem wilden stoppen en rende weg. Een agent deed aangifte van poging tot doodslag of zware mishandeling.

Mr. X zat weer zes weken vast. De raad van discipline schorste hem in januari op grond van artikel 60ab Advocatenwet. Het Hof van Discipline beëindigde die schorsing een half jaar later omdat de liefde met mevrouw T inmiddels in rustiger vaarwater was.

Hetze

Intussen was er allerlei gedoe rond de shisha lounge – beschieting volgens media, mensen in het pand na intrekking horecavergunning – waarover de lezingen uiteenlopen.

Naast deze bezwaren verweet de deken mr. X dat hij zich niet hield aan de administratieplicht en vaak te laat was met allerlei opgaven, op afspraken en op zittingen. Een ontevreden cliënt had over mr. X geklaagd. Mr. X had zijn eigen echtscheidingsadvocaat niet betaald en de onhankelijkheid geschonden door voor zichzelf te gaan optreden. En dan die shisha lounge – een hoogst onwenselijke combinatie met de advocatuur, vindt de deken.

Volgens mr. X was er sprake van een hetze. Hij had de moeder van mevrouw T niet bedreigd – zij had hem met een stok geslagen. De pers had de gebeurtenissen tijdens de politie-achtervolging schromelijk overdreven. De politie had juist hém ernstig mishandeld. En hij mocht net als ieder ander een declaratiegeschil hebben met zijn (echtscheidings)advocaat.

Ontoelaatbaar gedrag

In dat laatste geeft de raad mr. X gelijk. Ook de nog niet behandelde klacht van de cliënt leverde een ongegrond bezwaar op. En het is ook niet per definitie fout om als advocaat je eigen (echtscheidings)zaak te behandelen of een shisha lounge te exploiteren. Maar mr. X had wel de financiële administratie van beide activiteiten moeten scheiden, zoals de deken hem eerder had gevraagd. Ook de bezwaren over te laat komen en administratieve gebreken waren terecht.

Maar vooral toch stond voor de raad vast dat mr. X in privé ‘absoluut ontoelaatbaar gedrag’ had laten zien bij de volkstuintjes, voor de woning van mevrouw T en tijdens de politie-achtervolging. Hij was eerder al voor vergelijkbare incidenten langdurig geschorst en wordt nu geschrapt – behoudens appel.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie