De stemming over de motie volgde na het debat vorige week over het wetsvoorstel van minister Dekker om meer categorieën griffierecht in te voeren. Per saldo gaat daardoor het griffierecht bij kleine zaken omlaag en voor zaken van meer dan 25 mille omhoog.
Met name SP en GroenLinks pleitten voor nog grotere verschillen tussen grote en kleine zaken. Zo dienden ze een amendement in die multinationals tot dubbele griffierecht zou verplichten. Dat voorstel werd dinsdag verworpen.
De beide fracties kregen wel steun voor hun voorstel een extra griffierechtcategorie in te voeren voor vorderingen in zaken met een beloop van meer dan een miljoen euro. Dat betreft doorgaans complexe zaken die de rechtspraak veel tijd en geld kosten, aldus de indieners Van Nispen (SP) en Van den Berge (GL). Aangezien de huidige bovengrens ligt bij zaken van meer dan 100.000 euro, geldt voor deze miljoenenzaken het tarief van 5.564 euro. Als de regering het amendement uitvoert, wordt dat dus het dubbele.
Dat hogere griffierecht geldt overigens alleen bij procedures tussen rechtspersonen. Als bij de procedure een natuurlijke persoon is betrokken, blijft het lagere griffierechttarief van toepassing. SP en GroenLinks willen daarmee voorkomen dat burgers het hogere griffierecht moeten opbrengen als ze een zaak van een rechtspersoon verliezen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van minister Dekker over de aanpassing van griffierechten werd dinsdag niet in stemming gebracht. Bij twee andere amendementen van Van den Berge en Van Nispen kon de uitslag van de stemming niet worden vastgesteld. Deze amendementen worden volgende week opnieuw in stemming gebracht. Pas als dat is gebeurd, kan er over het wetsvoorstel van Dekker worden gestemd.

tkdebat

Dekker houdt vast aan wetsvoorstel griffierechten

Minister Dekker voor Rechtsbescherming houdt vast aan de invoering van verschillende categorieën griffierecht bij lagere geldvorderingen. De…

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie