Per 1 januari 2021 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het rechtsgebiedenregister. Er worden twee nieuwe hoofdrechtsgebieden toegevoegd: Privacyrecht en Informatierecht. Daardoor komt het hoofdrechtsgebied ICT-recht te vervallen, aldus een bekendmaking van de NOvA.

Aan de hoofdrechtsgebieden Strafrecht en Asiel- en vluchtelingenrecht worden enkele sub-rechtsgebieden toegevoegd. Sinds 1 maart van dit jaar moeten advocaten zich verplicht registreren, willen ze zich met een bepaald rechtsgebied profileren.

plaatje

Puzzelen met rechtsgebieden

Per 1 maart moeten alle advocaten staan ingeschreven in het rechtsgebiedenregister. Wat zeggen deze specialisaties eigenlijk over de kwaliteit?

politie m

Enschedese advocaat beschoten op straat

De Enschedese advocaat Philippe Schol, die veel optreedt als curator in faillissementen, is woensdagochtend net over de Duitse grens neergeschoten.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie