De documentaire schetst een beeld van het werk van sociaal advocaten in Rotterdam en laat zien met welke problemen ze te kampen. Voor de SP aanleiding om Dekker dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje naar de Tweede Kamer te roepen. Wie nog niet overtuigd is van het belang van het werk van sociaal advocaten is dat wel na het zien van de documentaire, aldus Kamerlid Michiel van Nispen, die sprak van ‘een ongelooflijk indrukwekkend beeld van gepassioneerde idealisten’.
Volgens Van Nispen laat de documentaire eens te meer zien dat de nood hoog is in de sociale advocatuur. ‘Steeds meer sociale advocaten stoppen ermee, met als gevolg dat mensen geen advocaat meer kunnen vinden en er juridische ongelukken gebeuren.’
Van Nispen vroeg Dekker dinsdag wat de bewindsman – ‘de eerste minister voor Rechtsbescherming ooit in Nederland – wil doen ‘om te voorkomen dat de laatste sociaal advocaat stopt’.

Tekort

Volgens Dekker is de situatie niet zo dramatisch als in de documentaire wordt gesuggereerd. ‘Je kunt wel honderd keer zeggen dat er wordt bezuinigd op de rechtsbijstand, maar als je kijkt naar de feiten dan is dat niet zo. Er wordt geen euro bezuinigd op de rechtsbijstand. We geven er jaarlijks nog steeds ruim vierhonderd miljoen euro aan uit.’
De bewindsman wijst er daarnaast op dat er geen tekort aan sociale advocaten dreigt te ontstaan. Volgens een eerder rapport van de commissie Wolfsen zijn er in Nederland circa vierduizend sociaal advocaten nodig, terwijl er momenteel ruim zevenduizend actief zijn in het stelsel, aldus Dekker. ‘Er zijn ruim voldoende sociaal advocaten. Vorig jaar gingen er zevenhonderd af en kwamen er vierhonderd bij. Die afname houdt gelijke tred met de afname in toevoegingen.’
Dekker onderkent wel dat er sprake is van enkele knelpunten. Zo is verjonging van de sociaal advocatuur nodig, evenals verhoging van de tarieven. Op beide onderdelen heeft het kabinet maatregelen getroffen, aldus de minister. Er is extra geld uitgetrokken om de beroepsopleiding van sociale advocaten te bekostigen en wordt er gewerkt aan stelselherziening. De herziening van het stelsel moet verhoging van de tarieven met tien tot twintig procent mogelijk maken, meent Dekker.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie