De liberalen bepleiten daarnaast meer buitengerechtelijke geschilbeslechting. Een conflict hoeft niet direct opgelost te worden met een juridische procedure, stellen ze. ‘Waar mogelijk wordt in een vroeg stadium bemiddeling ingezet om te voorkomen dat het tot een rechtszaak komt. We zetten altijd het belang van de rechtzoekende centraal en niet het belang van de advocaat of een andere jurist.’

Om strafprocessen te versnellen moet het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgen om zaken buitengerechtelijk af te handelen. ‘Het OM kan alleen deals sluiten met verdachten als slachtoffers het daarmee eens zijn.’

De partij zegt verder voorstander te zijn van het het gemakkelijker opheffen van het verschoningsrecht op vertrouwelijk contact tussen een advocaat en cliënt ‘als zij dit misbruiken om samen criminele plannen te smeden, zodat deze strafbare feiten beter vervolgd kunnen worden’.

De VVD wil verder een aantal misdrijven zwaarder bestraffen, de regeling voor kroongetuigen uitbreiden en het mogelijk maken dat advocaten in loondienst kunnen treden bij een kantoor dat in eigendom is van niet-advocaten.

De partij geeft in haar programma ook aan dat ze vindt dat rechters te ‘vergaand’ ingrijpen in politiek genomen besluiten, zowel Europees als in Nederland. Als voorbeeld wordt genoemd het ‘versnellen van het klimaatbeleid’ door Urgenda-uitspraak. In Europa zorgen de internationale gerechtshoven volgens de VVD voor een vergelijkbare inmenging. Daarom wil de partij dat ‘het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die indruisen tegen de bedoeling van de lidstaten te corrigeren’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie