Het maatregelenpakket om mensen met schulden te steunen, presenteerden minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel is het verlagen van de drempel om gebruik te mogen maken van de wettelijke schuldhulpverlening.

Dit gebeurt langs twee wegen. Mensen die al eerder een beroep deden op de schuldhulpverlening krijgen daar eerder weer toegang toe: bij goed gedrag na twee in plaats van vijf jaar. Ook komt er voor de groep die wel opnieuw in de schulden geraakt een versoepeling. Nu mogen zij pas na tien jaar weer aankloppen bij de schuldsanering. Wat de bewindslieden betreft kan de rechter voortaan een uitzondering maken voor mensen die “buiten hun schuld’’ opnieuw in de problemen kwamen.

Daarnaast wil het kabinet een verplichte reactietermijn invoeren voor schuldeisers tijdens het meewerken aan een schuldenregeling. Zo’n regeling loopt vaak vertraging op omdat schuldeisers laat of niet reageren. Dit soort steunmaatregelen zijn in crisistijden van extra belang, aldus minister Dekker: “Nu veel mensen hun baan verliezen, moeten we extra alert zijn op het ontstaan van schulden. Mensen moeten sneller weer met een schone lei door kunnen in hun leven.”

Kosten omhoog

Aan de andere kant maakt de minister het mensen met schulden tijdens de pandemie juist moeilijker, meldt journalistiek onderzoekplatform Follow the Money. Per 1 januari  2021 mogen gerechtsdeurwaarders hun tarief voor ambtshandelingen, zoals het betekenen van een dagvaarding of het leggen van loonbeslag, met 16 procent verhogen. Dit ondanks kritiek op deze maatregel van de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht en de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie