De advocaat was in juli door de Raad van Discipline in Den Haag geschrapt omdat hij een cliënt vijf jaar lang met leugens aan het lijntje had gehouden. De advocaat zou in 2012 namens de cliënt een procedure starten tegen een schuldenaar. Hij verzuimde echter tijdig het griffierecht te voldoen, waarna de rechtbank de zaak stopte. De advocaat hield dat gegeven voor zijn cliënt verborgen. In plaats daarvan spelde hij hem jarenlang leugens op de mouw om te doen voorkomen dat de procedure nog altijd liep.

Pas in 2017 kwam de cliënt achter de ware toedracht en richtte bij zich met een klacht tot de deken.  Dat leidde tot een schrapping, waartegen de advocaat in beroep ging omdat deze maatregel te zwaar zou zijn.

Het Hof beaamt dat. Weliswaar was de handelswijze van de advocaat ‘onvergeeflijk’, maar gezien de bijzondere omstandigheden is er geen reden tot schrapping, aldus het oordeel. Advocaat en cliënt waren namelijk aanvankelijk vrienden van elkaar, waardoor de advocaat zich er niet toe kon brengen de waarheid te vertellen. Bovendien was sprake van privéproblemen, resulterend in een echtscheiding. De schending van de kernwaarde integriteit moet in deze context worden gezien, meent het Hof. Temeer daar bij vier eerdere maatregelen (twee waarschuwingen en twee berispingen) geen sprake was van schending van integriteit.

Het Hof weegt ook mee dat de advocaat tot het inzicht is gekomen dat zijn optreden niet door de beugel kon en dat hij een wijze les heeft geleerd. De schrapping wordt omgezet in een schorsing van 52 weken waarvan 13 weken voorwaardelijk. Daarnaast moet de advocaat een coachingstraject doorlopen en wordt hij vrijgesteld van proceskosten.

De beslissing van het Hof.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie