Tot nu toe werd Nabil B. verhoord achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris. Nu een rechter-commissaris recent is opgestapt, dreigt het Marengo-proces grote vertraging op te lopen. Daarom heeft rechtbank Amsterdam besloten om de kroongetuige in het vervolg van het proces in het openbaar te laten verhoren in de meervoudige strafkamer. Daarop zijn wel uitzonderingen op mogelijk: ‘Het is denkbaar dat afgebakende delen van het verhoor van de kroongetuige beter binnen de beslotenheid van het kabinet van de rechter-commissaris kunnen plaatsvinden’, schrijft de rechtbank. ‘Daar kunnen dan naar bevind van zaken met procespartijen afspraken over worden gemaakt.’

Hetzelfde geldt voor de verhoren van Marengo-verdachten die optreden als getuige in elkaars zaak. Ook deze verhoren zullen voortaan in principe op publieke zittingen plaats gaan vinden, tenzij er zwaarwegende bezwaren gelden. In het liquidatieproces Marengo staan 17 verdachten voor de rechter. Er worden in totaal 43 getuigen verhoord. Tot nu toe zijn er inleidende pro forma zittingen geweest. De eerste inhoudelijke behandeling staat gepland voor februari 2021.

Etiket 'moordenaar'

Rechtbank Amsterdam deed dinsdag uitspraak over meerdere wensen en verzoeken van de verdediging. Zo hadden de advocaten van Nabil B. de rechtbank gevraagd om afstand te nemen van het etiket “moordenaar”, dat advocaat Nico Meijering op zitting gebruikte voor de kroongetuige. Zij vinden deze kwalificatie ‘schuldsturend’ en in strijd met de onschuldpresumptie. De rechtbank wijst dit verzoek af omdat ze vindt dat een advocaat een “grote vrijheid” heeft in zijn uitlatingen op zitting. Als die uitspraken wettelijk “over de schreef” gaan, kan daar aangifte tegen worden gedaan. Wel drukt de rechtbank alle procesdeelnemers in het Marengo-proces op het hart om “op de bal te spelen, en niet op de man”.

HH-202175317a

Discussie over kroongetuige laait op

Door de moord op Derk Wiersum is de discussie over de kroongetuige weer actueel geworden. Het is een duivels dilemma.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie