Dat heeft Dekker de Tweede Kamer donderdag laten weten. De NOvA had eerder bezwaar gemaakt tegen het plan om strafzaken massaal buitengerechtelijk af te doen om op die manier achterstanden weg te werken, ontstaan in de coronacrisis. Ook de Tweede Kamer maakte zich zorgen over de rechtsbescherming van verdachten.

Volgens de NOvA is het belangrijk is dat verdachten goed geïnformeerd worden voordat ze besluiten over eventuele afdoeningsbijstand. Daarvoor is het nodig dat ze zich voldoende rekenschap geven van de gevolgen van een strafbeschikking en weten dat ze een beroep kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat.

Dekker gaat daar in mee, schrijft hij de Tweede Kamer. ‘In overleg met de NOvA en de ketenpartners heb ik besloten om aan al deze verdachten een kosteloos gesprek met een advocaat aan te bieden. De advocaat zal de verdachte in dit gesprek informeren over de OM-strafbeschikking en de gevolgen daarvan. Ook krijgt de verdachte van de advocaat informatie over de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand bij de OM-strafbeschikking. Dit gesprek met de advocaat is voor alle verdachten in coronazaken kosteloos. Hiervoor gelden geen inkomenseis en eigen bijdrage.’

De minister schrijft verder dat hij met de NOvA heeft afgesproken dat voor het informatieve gesprek een forfaitaire vergoeding van één punt wordt toegekend. Als een verdachte na dat gesprek besluit om ook afdoeningsbijstand in te roepen, gelden daarvoor de normale regels met betrekking tot de inkomenstoets en de eigen bijdrage. Bij voorbaat iedereen gratis afdoeningsbijstand bieden, wordt volgens Dekker te duur.

Telefoonnummer

Ook in kleine zaken, met een geldboete onder 2000 euro, krijgen verdachten recht op een informatief gesprek. In die gevallen zal het CJIB wijzen op een speciaal telefoonnummer van de Raad voor de Rechtsbijstand. De raad helpt de verdachte die naar dit telefoonnummer belt aan de contactgegevens van een advocaat uit de piketlijst. Volgens Dekker is het voordeel hiervan dat gekwalificeerde advocaten kunnen worden ingezet, terwijl ook recht wordt gedaan aan het principe van evenredige verdeling van opdrachten onder piketadvocaten. Dat laatste was voor de NOVA een belangrijke randvoorwaarde voor deze vorm van rechtsbijstand.

Het gratis informatieve gesprek geldt overigens niet alleen in coronazaken, maar ook in ZSM-zaken waarbij sprake is van een OM-afdoening.

Advertentie