Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak over de periode 1 december 2019 tot 1 november 2020. In totaal werd in deze maanden 1095 strafzaken doorverwezen naar een mediationtraject. Daarvan waren 716 trajecten zaken met volwassenen, 152 in zaken met adolescenten en 227 jeugdzaken (tot 18 jaar). Niet alle doorverwijzingen leiden tot een mediationtraject, mede omdat zowel slachtoffer als dader hiermee moeten instemmen.

Van de 112 jeugdzaken die dit jaar zijn gestart met werden er honderd afgerond: in 94 zaken daarvan werd een overeenstemming bereikt. Vijfentwintig keer hebben de betrokken partijen daarnaast afspraken gemaakt over schade die is ontstaan. De gemiddelde duur van mediation in jeugdstrafzaken is dertien dagen. In reguliere mediationzaken is dat vijftien dagen.

Waardering

Volgens strafrechter en landelijk coördinator mediation in strafzaken Judith Uitermark groeit in de strafketen de waardering voor het nut van mediation in het jeugdstrafrecht. ‘Het gros van alle zaken is dit jaar dus geslaagd afgerond met een slotovereenkomst die naar de officier of de rechter wordt gestuurd. Vervolgens kan met de positieve uitkomst en de gemaakte afspraken rekening worden gehouden bij de afdoening van de strafzaak.’

Mediation in jeugdstrafrecht blijkt nog succesvoller dan strafrechtmediation in het algemeen. Uit onderzoek van  Universiteit Maastricht bleek dat van alle Nederlandse mediationzaken in het strafrecht gemiddeld zeventig procent leidt tot een overeenkomst. Bij jeugdstrafzaken ligt dat nu ruim twintig procent hoger.

mediation in jeugdstrafrecht

Drie ton extra voor mediation in jeugdstrafrecht

Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) wil meer ruimte geven aan herstelrecht in jeugdstrafzaken in de vorm van mediation.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie