De NOvA heeft kandidaten in november opgeroepen te solliciteren voor de klankbordgroep Inclusie en diversiteit. De klankbordgroep krijgt de opdracht ‘de discussie binnen de balie over dit thema te bevorderen en de algemene raad te adviseren op het gebied van sociale innovatie’.

De NOvA zegt diversiteit en inclusie belangrijk te vinden ‘vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat het een verrijking van de balie zelf is’. Volgens de orde, die in 2018 zelf een diversiteits- en inclusieverklaring heeft opgesteld, is het tijd om daar met de balie verder invulling aan te geven.

De klankbordgroep zal bestaan uit maximaal tien leden, bij voorkeur samengesteld uit advocaten met uiteenlopende achtergronden. Advocaten met ‘aantoonbare affiniteit met het thema diversiteit, inclusie en sociale innovatie binnen de balie’ worden uitgenodigd te solliciteren.

Het plan voor de klankbordgroep is mede tot stand gekomen op initiatief van Imran Hyder (28), vierdejaars advocaat arbeidsrecht bij Stibbe. Hyder is half Nederlands, half Pakistaans en heeft een volledig Nederlandse opvoeding genoten. ‘Ik presenteer mezelf niet als iemand met een biculturele achtergrond. Mijn belangstelling voor dit thema wordt niet gevoed door mijn persoonlijke ervaring, maar door mijn overtuiging.’

Black lives matter

Getriggerd door Black Lives Matter zocht Hyder, samen met zijn kantoorgenoot Marko Jovović (28), deze zomer contact met de NOvA. ‘In de kern gaat dit over grondrechten, waarvan we zien dat die in Nederland ook niet overal op dezelfde manier worden gewaarborgd. We zaten met de vraag wat we daar aan moeten doen. De advocatuur is een traditionele beroepsgroep. Weliswaar bestaat het besef dat verandering nodig is, maar in de praktijk zien we daar nog te weinig van.’

In gezamenlijk overleg kwam het plan voor de klankbordgroep tot stand. Die krijgt wat Hyder betreft een drieledige opdracht. ‘Eerst is het zaak kort te onderzoeken wat de beste manieren zijn om diversiteit en inclusie te bevorderen. Dat betreft vooral literatuuronderzoek, we hoeven op dat punt niet nog eens het wiel uit te vinden. Vervolgens is het zaak contact te leggen met kantoren om te ervaren wat daar speelt, waar men tegenaan loopt en best practices te delen. Ten slotte kan de klankbordgroep de algemene raad van de NOvA adviseren.’

Netwerken

Hyder zegt met de klankbordgroep in de eerste plaats een beweging van binnenuit op gang te willen brengen. Netwerken is daarbij van belang. Zo weet hij zichzelf gesteund door een netwerk van advocaten in Amsterdam en Den Haag die zijn ambitie delen.

Hoewel het formeel geen uitgemaakte zaak is, ligt het voor de hand dat Hyder deel gaat uitmaken van de klankbordgroep. Vooralsnog ziet hij zichzelf vooral als aanjager. ‘De selectie ligt bij de NOvA, ik zal ook gewoon moeten solliciteren.’ Van belang is in ieder geval dat de aspirant-leden kennis van zaken hebben, benadrukt hij. ‘Het zou mooi zijn als de groep een afspiegeling is van de samenleving. Maar wil je effectief zijn, dan geldt in de eerste plaats dat je zelf ervaring hebt met het thema en er gevoel bij hebt.’

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie