Feitelijk is het boek van Geert Corstens en Reindert Kuiper (Prometheus, 2020) een herdruk van De rechtsstaat moet je leren, uit 2014. De beide auteurs hebben sinds de eerste uitgave de wereld zien veranderen en niet ten goede. In talloze landen staat de onafhankelijkheid van rechters en daarmee de democratische rechtsstaat onder druk, vooral als gevolg van amorele politieke leiders. Als politici niet langer het goede voorbeeld geven, waarom zouden burgers zich dan netjes gedragen? Reden genoeg om nog eens in te gaan op het belang van de rechtsstaat, menen Corstens en Kuiper.

De beide raadsheren zetten in hun boek uiteen waarom de erosie van de rechtsstaat geen ver-van-ons-bedshow is. Ook in Nederland is het hoog tijd voor ‘rechtsstatelijke dijkverhoging’. Het grootste gevaar schuilt hier misschien wel in de onverschilligheid, de ‘rechtsstaatapathie’. Corstens en Kuiper pleiten voor herwaardering van de publieke sector in het algemeen en die van het recht in het bijzonder. Zodat politie, rechtspraak en de sociaal advocatuur meer geld krijgen om hun werk te doen. Want het behoud van de rechtsstaat ligt op straat.

P corstens_WT_LC@1.indd
Advertentie