Enigszins verrassend presenteerde het Tweede-Kamerlid Michiel van Nispen donderdag tijdens het debat over de justitiebegroting een plan om een rustige plek in te richten voor togadragers. Tot dan toe was de SP’er, onvermoeibaar als altijd, vooral in de weer geweest om meer geld voor de sociale advocatuur los te wrikken.

De regering mag ook wel eens extra in de buidel tasten om advocaten, officieren en rechters tegemoet te komen als die een zware tijd hebben gehad, stelde hij in een motie.  Immers, het aantal bedreigingen is het afgelopen jaar toegenomen en dat kan langdurige gevolgen hebben en de inzetbaarheid van mensen beperken.

Veilige plek

Van Nispen vroeg de ministers Grapperhaus en Dekker om in overleg met de beroepsgroepen, eenmalig te investeren in het opzetten van een wijkplaats voor togadragers. ‘Beoefenaars van togaberoepen hebben behoefte hebben aan een veilige plek, waar zij na indringende bedreigingen tot rust kunnen komen en in een
vertrouwenwekkende omgeving de draad op kunnen pakken’, aldus het Kamerlid.

Van Nispen opperde daarnaast om ook bij andere beroepsgroepen, ‘die vanuit hun werk (agenten, leraren, journalisten) een bijdrage leveren aan de rechtsstaat en bescherming van onze grondrechten (zoals de vrijheid van meningsuiting)’, te informeren of zij een dergelijke oase willen.

Korte metten

Minister Grapperhaus maakte donderdag korte metten met het plan, dat mede op instigatie van de NOvA is geboren. De minister zei het prima te vinden wanneer werkgevers een rustplek inrichten voor hun personeel, maar het niet wenselijk te vinden dat de overheid dat doet.

Van Nispen besloot daarop zijn motie nog niet in stemming te brengen. Hij achtte het wijzer eerst nog wat zendingswerk te verrichten bij zowel de bewindslieden als de andere TK-fracties.

NOvA

Volgens de NOvA moet het gaan om een rustige, afgelegen plek in Nederland waar mensen op adem kunnen komen. ‘We denken dan aan een locatie waar bedreigde personen, eventueel samen met hun gezin, enige tijd kunnen verblijven en mentaal kunnen herstellen van de impact van heftig ervaren bedreiging. Advocaten en andere “hoeders van de rechtsstaat” wijken niet voor geweld maar de gevoelens van onveiligheid zijn vaak groot en de mogelijkheden om de negatieve ervaringen te delen beperkt. Het gaat om een tijdelijke wijkplaats waar ruimte is voor gesprekken en weerbaarheidstrainingen, werkplekken en gezonde afleiding zodat het reguliere werk weer kan worden opgepakt,’ zegt algemeen secretaris Raffi van den Berg op de NOvA-site. Van den Berg nodigt andere beroepsgroepen die met bedreiging te maken krijgen uit om contact op te nemen.

Derk Wiersum

Na de moord op Derk Wiersum zijn er diverse maatregelen genomen om de beveiliging van togadragers te vergroten. Het kabinet heeft meer geld uitgetrokken voor persoonsbeveiliging. Voor advocaten en rechters die zich onveilig voelen, is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen, dat hen in contact brengt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie