De advocaat werd ingehuurd nadat tussen de zus en de broer een conflict ontstond over de gang van zaken rond het familiebedrijf na het overlijden van de vader in 2017. Deze had in zijn testament onder meer gesteld dat zijn dochter haar aandelen over zou moeten doen aan zijn zoon. Over de precieze waarde van dit aandeelpakket kregen broer en zus een conflict. De zus maakte bovendien bezwaar tegen haar ontslag bij het bedrijf. Zij huurde daarop de betreffende raadsman in.

Deze was een goede bekende van de familie. Als accountant had hij decennialang de jaarstukken van het bedrijf opgesteld en was hij aanwezig bij de besprekingen daarover. Er waren nauwe banden tussen hem en de familie, voor wie hij de rol van adviseur vervulde. Vanaf 1998 is hij ook gaan optreden als advocaat en was hij in die rol betrokken het opstellen van het testament van de vader. De familie mocht door deze optelsom volgens het de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden ‘begrijpen dat hij tevens als hun familieadvocaat en vertrouwenspersoon op[trad’.

Belangenverstrengeling

Toen de advocaat ging optreden voor de zus, bracht de broer in dat er sprake was van ongeoorloofde belangenverstrengeling. De raadsman ontkende dit. Volgens de Raad is daar wel degelijk sprake van. De raadsman heeft aanwijsbaar vertrouwelijke informatie ingezet die hij in zijn rol als accountant en advocaat van het familiebedrijf verworven heeft. Zo gebruikte de advocaat zijn kennis over de pensioenregeling van het bedrijf in de discussie over het conflict tussen zus en broer over de waardering van de aandelen.

Daarmee is in de ogen van de Raad van Discipline sprake van een “ernstig” belangenconflict, waarmee het vertrouwen in de advocatuur is geschaad. De Raad besluit tot schrapping van het tableau, ook vanwege de “talloze” eerdere veroordelingen van de advocaat bij de tuchtrechter. Zo werd hij vorig jaar nog twee maal 26 weken geschorst door de Raad.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie