Volgens NOvA-bestuurder Susan Kaak, lid van de algemene raad, is de zogeheten object scan bestemd voor advocaten die aangeven daar behoefte aan te hebben. Op korte termijn kunnen ze zich daarvoor bij de NOvA aanmelden. Een daartoe gecertificeerd bedrijf zal vervolgens het kantoor of woonhuis controleren op fysieke kwetsbaarheden en advies uitbrengen, aldus Kaak. Ook de digitale veiligheid van de advocaat kan bij de scan worden betrokken.

Kaak zegt dat de NOvA vier ton subsidie heeft gekregen van het ministerie van Justitie & Veiligheid om de scans te bekostigen. Daarmee kunnen ongeveer 850 advocaten worden geholpen. Mogelijk wordt ook om een eigen bijdrage gevraagd.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie