Het verzoek om de weduwe van Wiersum als getuige te horen werd dinsdag op zitting toegelicht door Jacques Taekema, de advocaat van Giermo B., een van de verdachten van de moord op de Amsterdamse advocaat in september 2019. ‘Voor zover ik weet is de weduwe niet verhoord, ook niet door de recherche, dat is erg wonderlijk’, aldus Taekema. ‘Ik ben hogelijk verbaasd. Normaal is in een moordonderzoek de ex-partner één van de eersten waarmee gesproken wordt. Zij kan hele relevante informatie hebben, zoals de vraag of zij wist van een dreiging uit de hoek van de verdachten in het Marengo-proces. Wij willen deze vragen alsnog kunnen stellen.’

Volgens het OM is de weduwe van Wiersum wel degelijk door de politie verhoord. ‘Alleen waren haar verklaringen niet relevant voor het onderzoek: zij was geen ooggetuige van de moord, noch kende ze de achtergronden ervan. Daarom is het verhoor niet in het dossier gevoegd.’ Dat wil het OM alsnog doen, maar het is tegenstander van een getuigenverhoor: ‘Het levert geen relevante informatie op terwijl het gaat om een kwetsbaar persoon.’ De rechtbank besloot haar voorlopig niet op te roepen als getuige, omdat de inhoud van het toe te voegen verklaring nog onbekend is. Zodra dit bekend is, krijgt de verdediging bij de rechter-commissaris de gelegenheid het getuigenverzoek te herhalen.

Verhoor kroongetuige

Taekema verzocht net als Gerald en Machteld Roethof, advocaten van verdachte Moreno B, eveneens om een getuigenverhoor met Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces die Wiersum ten tijde van de moord bijstond. Taekema vroeg de rechtbank ook Peter R. de Vries, inmiddels media-adviseur van Nabil B., en oud-advocaat Bart Stapert, die een periode samen met Wiersum raadsman was van de kroongetuige, als getuigen op te roepen. ‘Stapert is verhoord, maar heel summier’, stelde Taekema. ‘Ik wil hem, de kroongetuige en De Vries onder meer vragen stellen over de omstreden telefoon van de kroongetuige. Misschien speelde die telefoon wel een rol in een alternatief scenario dat de moord op Wiersum verklaart.’

Het OM vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de iPhone van de kroongetuige te linken aan de motieven om Wiersum om te brengen. ‘Er is geen enkel verband’, aldus de officier van justitie. ‘Alleen al omdat de gegevens uit de telefoon stammen uit een periode ver voor de moord, namelijk tussen september 2017 en februari 2018.’ De rechtbank sloot zich aan bij deze redenering en wees de verzoeken tot het verhoor van de kroongetuige af. Ook Peter R. de Vries en Bart Stapert worden niet opgeroepen als getuige.

 

Alternatieve scenario's

Zowel Taekema, Roethof als André Seebregts, advocaat van de derde verdachte in het Wiersum-proces Ridouan T., vroegen nadrukkelijk aandacht voor alternatieve scenario’s rond de toedracht van de geruchtmakende moord op de Amsterdamse advocaat. Taekema verwees naar de gerechtelijke dwaling bij de Schiedammer Parkmoord, waar hij als advocaat bij betrokken was. ‘Daaruit hebben we geleerd dat je scenario’s uit onverwachte hoek moet meenemen. Is dat hier voldoende gebeurd? Heeft de telefoon van de kroongetuige er iets mee te maken? Was er wellicht een voorgenomen andersoortig delict: zoals wederrechtelijke vrijheidsberoving met dood tot gevolg? Had Wiersum iets in bezit wat anderen wilden hebben?’

Taekema en Roethof verschilden van mening over de gewenste snelheid van het proces. Het team-Roethof heeft het aantal getuigen ingekort, in de hoop dat de rechtbank voor 1 mei 2021 uitspraak doet. Dit vanwege de strengere wetgeving omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling die dan in werking treedt: na 1 mei kunnen gedetineerden hoogstens twee jaar voor het einde van hun celstraf vrijkomen. De rechtbank zelf mikt op 13 juli volgend jaar als datum voor de uitspraak, werd dinsdag bekend. Als het aan Taekema ligt duurt het proces juist langer: alleen dan is er volgens hem voldoende tijd om genoeg getuigen te verhoren en alternatieve scenario’s intensief te onderzoeken.

HH-202252515a

‘Verplaats zaak Wiersum naar objectieve rechtbank’

Het verzoek van advocaat Job Knoester om de strafzaak over de moord op Derk Wiersum te verplaatsen naar een andere rechtbank, is afgewezen.

Derk Wiersum

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie