In haar concept-verkiezingsprogramma nam de VVD stevig stelling tegen de in haar ogen te grote inmenging van de rechterlijke macht in de politieke besluitvorming. Aanleiding daarvoor waren onder meer het Urgenda-arrest uit 2015 en de stikstofcrisis eerder dit jaar. De VVD stelde bijvoorbeeld voor dat uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gecorrigeerd mogen worden door de nationale lidstaten.

Dit kwam de partij op felle kritiek te staan. Onder meer diverse hoogleraren en advocaten waarschuwden dat de VVD de scheiding der machten in gevaar bracht. Ook binnen de partij werden zoveel bezwaren geuit dat besloten werd de betreffende paragraaf in het verkiezingsprogramma te herschrijven. De partij zegt nu toetsing aan het EVRM juist te willen versterken. Verder behouden verenigingen en stichtingen zoals Urgenda hun toegang tot de rechter, in plaats van de inperking die de VVD aanvankelijk voorstond.

1200px-Vvd-logo-2020.svg

VVD: geen toevoeging bij echtscheiding

De VVD wil gesubsidieerde rechtsbijstand afschaffen bij echtscheidingszaken en niet-advocaten ook rechtsbijstand laten verlenen.

Advertentie