Het aantal toevoegingen in asielzaken daalde als gevolg van de coronacrisis van 35.574 in 2019 tot 28.684 in 2020 (tot 10 december). Het aantal toevoegingen in civiele zaken daalde met zes procent van 162.491 naar 152.996. In reguliere strafzaken was sprake van een daling met veertien procent, van 74.992 tot 64.440. Het aantal toevoegingen voor bestuurszaken daalde met zeventien procent van 64.908 tot 53.846.

Tegemoetkomingsregeling

De cijfers van de RvR zijn van belang bij de tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten. Voor de berekening van de individuele afname gaat de raad uit van de gemiddelde afname op het rechtsgebied met de grootste afname, in dit geval asielrecht. Als gevolg daarvan komt bij de tegemoetkomingsregeling de eerste twintig procent daling voor rekening van de advocaat.

Per saldo kan het zo zijn dat advocaten die een voorschot hebben ontvangen, dat gedeeltelijk moeten terugbetalen. Terugbetaling van het voorschot kan over geheel 2021 plaatsvinden, aldus de RvR.

25 miljoen

Het kabinet meldde eerder al in de Najaarsnota dat over de hele linie het aantal toevoegingen is gedaald, waardoor een bedrag resteert van 18,5 miljoen euro. Gevoegd met enkele andere financiële meevallers wordt er dit jaar in totaal 25 miljoen euro minder uitgegeven aan de gefinancierde rechtsbijstand. Minister Dekker wil dat geld bestemmen voor toevoegingen in echtscheidingszaken.

Klik hier voor de cijfers van de RvR.  

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie