De uitspraak betrof een echtscheidingszaak waarin volgens de rechtbank een minnelijke regeling eenvoudig haalbaar was. Partijen hadden nagenoeg overal overeenstemming over, inclusief een ouderschapsplan. Desondanks lieten de advocaten van beide partijen het op een mondelinge behandeling aankomen, in plaats van de zaak onderling te regelen. Waarom die keuze is gemaakt, is ook tijdens de mondelinge behandeling niet duidelijk geworden, schrijft de rechtbank in de uitspraak. ‘De rechtbank vindt deze proceshouding kwalijk. Los van de tijd die de mondelinge behandeling vergt van de rechter, de griffier, de medewerker van de raad, de advocaten van partijen en partijen zelf, zijn daar ook behoorlijke kosten voor de samenleving mee gemoeid.’

Achterstanden

De rechtbank verwijt de twee advocaten dat ze met hun verzoek tot mondelinge behandeling beslag leggen op zittingscapaciteit die momenteel toch al schaars is. ‘Zeker in deze tijd, waarin de coronacrisis zorgt voor nog meer achterstanden, hebben de rechtspraak en de advocatuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook zaaksoverstijgend, om ervoor te zorgen dat alle rechtzoekenden zo goed en snel als mogelijk geholpen worden.’

De rechtbank verwijt de beide advocaten verder dat ze gedragsregel 5 hebben overtreden, die stelt dat een schikking veelal de voorkeur verdient boven een proces. ‘Wanneer op enig moment een mondelinge behandeling niet meer nodig is vanwege een bereikte overeenstemming, is dat niet alleen prettig voor de partijen maar kunnen andere rechtzoekenden eerder worden geholpen en wordt het voor de rechtbank eenvoudiger achterstanden in te lopen. De rechtbank doet dan ook een dringend beroep op de advocatuur in overleg te blijven met elkaar, in elk stadium van het geding, om een minnelijke regeling te beproeven.’

Deken

Deken Jan Frederik Schnitzler van de orde Oost-Brabant laat desgevraagd weten niet bekend te zijn met de zaak, maar de uitspraak van de rechtbank als een signaal te beschouwen. ‘Het is vrij straf opgeschreven. Voor mij aanleiding contact te zoeken met de betrokken advocaten om hun verhaal te horen. Elke zaak heeft immers twee kanten.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie