De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is er ondanks een speciale taskforce niet in geslaagd de achterstanden in de asielketen weg te werken. Van de voorraad van ruim 15.000 aanvragen staan er nog circa 7.000 open, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol donderdag aan de Tweede Kamer.

De taskforce werd in maart opgericht, maar werd onder meer gehinderd door de coronabeperkingen. ‘De inzet was om alle aanvragers voor het einde van 2020 duidelijkheid te geven. Dit is deels gelukt, maar helaas wachten er nog steeds mensen op duidelijkheid. Wij doen er alles aan om ook hen snel mogelijk uitsluitsel te geven zodat zij door kunnen met hun leven’, aldus Broekers-Knol. Ze verwacht uiterlijk 1 april alle nog openstaande aanvragen te hebben behandeld. Op de website van de IND komt maandelijks een update over de voortgang van de taskforce.

De achterstand in het wegwerken van de asielaanvragen is de afgelopen jaren hard opgelopen. Om die reden moest de staat steeds meer dwangsommen uitkeren aan asielzoekers. De dwangsommen zijn vorig jaar tijdelijk opgeschort.

Advertentie