De vergoedingen voor sociaal advocaten die ondersteuning bieden bij echtscheidingen lopen volgens Dekker het meest uit de pas met de daadwerkelijke tijd die aan deze zaken wordt besteed. Als concreet voorbeeld noemt hij het opstellen van een ouderschapsplan, dat sinds 1 maart 2009 verplicht is voor echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Daarom stelt hij in totaal elf miljoen beschikbaar voor een initiatief waarbij rechtshulpverleners een ouderschapsplan opstellen. Daarnaast komt er acht miljoen vrij voor een vergelijkbaar initiatief voor viergesprekken tussen scheidende partners en hun rechtshulpverleners.

Dekker maakt melding van het geld voor bijstand bij echtscheidingen in zijn vierde voortgangsrapportage over de stelselvernieuwing rechtsbijstand. Volgens de VVD-minister beginnen de vernieuwingen in de rechtsbijstand na twee jaar hard werken zichtbaar te worden, hetgeen onder meer zou blijken uit een verminderd beroep op de gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast kreeg de online dienstverlening van het Juridisch Loket een flinke impuls, aldus de minister. Zo helpt een digitale assistent op de website van het Juridisch Loket mensen bij vragen over bijvoorbeeld echtscheidingen en ontslag. In de loop van dit jaar wordt bovendien videobellen met juridisch medewerkers van het loket mogelijk. De bewindsman zegt de online dienstverlening de komende jaren verder te willen verbeteren.

Rechtshulppakketten
De ontwikkeling van rechtshulppakketten vordert ook gestaag, meldt Dekker. De minister geeft ook hier voorrang aan het familierecht. Hij zegt de Raad voor Rechtsbijstand opdracht te hebben gegeven om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van rechtshulppakketten voor echtscheidingen. Verder wordt in 2021 gestart met de uitwerking van rechtshulppakketten voor rechtshulppakketten voor arbeidsongeschiktheid, asiel, alimentatie, omgangsregeling en ontslagrecht. De ontwikkelde rechtshulppakketten worden gefaseerd ingevoerd binnen de budgettaire kaders van de rechtsbijstand, aldus de bewindsman.

De omstreden proef van LegalGuard, een dochter van Achmea, gericht op consumentenzaken is mislukt, bericht Dekker de Kamer. De proef behelsde slechts zeventien zaken, te weinig om lessen uit te trekken. Gemikt was op 750 zaken. Volgens Dekker toonden andere partijen geen belangstelling voor het initiatief.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie