Mr. X liet zich door cliënten in natura en contant betalen. Medewerkers kregen hun bonussen zwart uitbetaald. Het levert acht weken schorsing op, waarvan vier, omwille van zijn spijt, voorwaardelijk.

Hoe noem je zoiets – zwartwassen? Mr. X stuurde cliënten een rekening, maar accepteerde in plaats van het verschuldigde bedrag zonnepanelen en een jacuzzi, om de nota’s vervolgens in de administratie te crediteren.

Ook liet hij zich door verschillende cliënten contant uitbetalen – bedragen van 150 en twee- à drieduizend euro. Ook die nota’s werden in de kantooradministratie gecrediteerd. Het contante geld ging naar twee medewerkers van mr. X, die nog een bonus van hem tegoed hadden.

Daarmee was niet alles aan beloofde bonussen betaald, maar het kantoor was inmiddels financieel in zwaar weer terechtgekomen. Mr. X probeerde met de medewerkers tot een deal te komen, maar dat mislukte. Dus maakte hij vanuit zijn holding geld over naar zijn privérekening. Vanaf die rekening betaalde hij de medewerkers in totaal ruim 38.000 euro zwart uit.

De deken ontving signalen dat er bij mr. X op kantoor sprake was van ‘onregelmatigheden’ en kort daarop stond hij met de unit Financieel Toezicht Advocatuur bij mr. X op de stoep. Mr. X werkte mee aan het onderzoek en betuigde spijt.

De raad van discipline in Den Bosch wijst op de kernwaarde (financiële) integriteit. Je moet als advocaat in beginsel alles giraal doen, artikel 6.27 Verordening op de advocatuur (Voda). Van een omstandigheid die toch contante betaling rechtvaardigde was hier geen sprake. En op grond van Gedragsregel 19 lid 2 mag een advocaat geen betaling in natura ontvangen tenzij er bijzondere omstandigheden zijn en hij daarover met de deken heeft overlegd. Ook dat was hier niet het geval.

De betaling van bonussen zonder loonheffing via de privérekening vindt de raad niet geoorloofd op grond van artikel 6.5 Voda. In dat artikel gaat het kortweg over het bijhouden van een nette administratie waaruit duidelijk en snel is op te maken of de advocaat aan de regels voldoet en wat zijn rechten en verplichtingen zijn.

Maar raakt de raad daarmee nou de kern van de zaak? Het aspect dat geld werd ‘zwartgemaakt’ lijkt nogal onderbelicht. Mr. X heeft zo te lezen bewust en herhaaldelijk de fiscus getild. Dat is een zware inbreuk op de financiële integriteit die niet echt duidelijk uit de verf komt.

Mr. X krijgt een schorsing van acht weken en daarvan zijn er vier voorwaardelijk, vanwege de medewerking en de spijt. Beroep is nog mogelijk.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie