Het technologisch georiënteerde Bird & Bird stelt elk jaar een lijst op van belangrijke technologische ontwikkelingen. Volgens B&B-partner Paul Waszink ziet het er dit jaar naar uit dat een flink aantal dossiers in een stroomversnelling komt. De regelgeving en de eventuele rechtszaken die daaruit voortvloeien zullen de nodige gevolgen hebben, verwacht hij.

Digital Services Act
Met name vanuit de Europese Unie is belangrijke regelgeving op komst, stelt B&B. Het kantoor noemt concreet de Digital Services Act en de Digital Markets Act, die tot verdere regulering van de e-commerce leiden en beperkingen stellen aan platforms zoals Facebook. Bird & Bird verwacht dat er ook rond het beheer en doorgeven van digitale persoonsgegevens het nodige gaat veranderen. Zo voorziet het niet alleen strenger toezicht door autoriteiten maar ook civiele procedures, zoals massaclaims tegen bedrijven die mogelijk de privacywetgeving niet goed naleven.

Thuiswerk
Ook denkt B&B dat nieuwe regels en gerechtelijke uitspraken over thuiswerk van invloed gaat zijn. ‘Dit kan gaan om regels voor veiligheid en gezondheid bij thuiswerken (vooral de mentale gezondheid van werknemers), het monitoren van werknemers op afstand, nieuwe manieren van aansturen en beoordelen van werknemers die thuis werken, het bewaken van de vertrouwelijkheid van informatie, en kostenvergoedingen voor thuiswerkers. Meer in het algemeen zal er, naarmate het werken op afstand zich verspreidt, meer juridische bescherming worden ingevoerd voor de medewerkers die hiermee te maken hebben.’

5G-netwerken
De uitrol van 5G-netwerken in de mobiele telefonie zal tot een ware revolutie leiden, verwacht Waszink. ‘De commerciële uitrol van de 5G-technologie brengt niet alleen een revolutie teweeg voor mobiele communicatie, maar ook voor technologieën als kunstmatige intelligentie, Internet of Things, virtual reality en robots. Nieuwe soorten dienstverlening zullen de wind in de zeilen krijgen. De Europese Commissie verwacht dat de invoering van 5G in de industrie, gezondheidssector, het transport en de sector van nutsvoorzieningen alleen al binnen de EU een economisch voordeel oplevert dat zal groeien tot 62,5 miljard euro per jaar in 2025. Maar de opkomst van deze technologie brengt ook juridische uitdagingen met zich mee, zoals vraagstukken rond (cyber-)veiligheid, privacy, aansprakelijkheid voor communicatiefouten en octrooilicenties.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie