De Tweede Kamer debatteert volgende week over de stand van zaken in de stelselherziening. Minister Dekker meldde vorige week in zijn voortgangsrapport dat de afgelopen twee jaar flinke vooruitgang is geboekt, maar dat er in de volgende kabinetsperiode nog het nodige moet gebeuren. Dekker verwacht dat de renovatie in 2025 klaar is. Tegen die tijd zijn er rechtshulppakketten, is het het aantal toevoegingen nog verder gedaald en krijgen advocaten een hoger uurtarief.
De NOvA stelt dat de sociale advocatuur daar niet op kan wachten. De vergoeding is in 2020 weliswaar tijdelijk verhoogd, maar nog lang niet op niveau. ‘Nu al keren steeds meer advocaten het stelsel de rug toe wegens de te lage vergoedingen, die het voeren van een levensvatbare praktijk financieel steeds moeilijker maken. De toegang tot het recht voor mensen met een smalle beurs komt daardoor steeds verder onder druk te staan’, aldus de orde in een brief aan de Tweede Kamer. De NOvA pleit daarom voor ‘een stelselbrede herijking in 2021 die moet leiden tot een redelijke vergoeding’.

Echtscheiding
Om het standpunt te onderstrepen heeft de NOvA de Tweede Kamer de resultaten van een enquête onder familierechtadvocaten toegestuurd. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de ruim 1100 respondenten overweegt om helemaal te stoppen met het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand. Als gevolg van de te lage vergoedingen geven acht van de tien echtscheidingsadvocaten aan complexe zaken soms te weigeren. Voor rechtzoekenden met een laag inkomen wordt het daardoor steeds moeilijker om een sociaal advocaat te vinden die hen kan helpen bij een echtscheiding of voogdijzaak, concludeert de orde. In sommige gevallen zou dat leiden tot het uitstellen of afzien van echtscheiding of het niet kunnen zien van kinderen.

De 19 miljoen die het kabinet onlangs heeft toegezegd voor sociaal advocaten in het familierecht is volgens de NOvA niet genoeg om de structureel te lage vergoedingen op het gewenste niveau te brengen.

afname sociaal advocaten

19 miljoen voor bijstand bij echtscheiding

Minister Dekker voor Rechtsbescherming stelt de komende drie jaar negentien miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning bij echtscheidingen.

Advertentie