Ja, u leest het goed. Een memorie van grieven in hoger beroep mag maximaal 25 pagina’s tellen. En uw orde is volgens de nieuwsbrief akkoord. Is dat inderdaad het geval, dan heeft de raad deze beperkende maatregel ongetwijfeld in ’t staartje van een urendurende, geestdodende Zoom-call er doorheen geloodst.
Wat is er aan de hand? De Raad voor de rechtspraak heeft besloten dat limieten worden ingevoerd om de alsmaar uitdijende omvang van de procesdossiers een halt toe te roepen. De behandeltijd neemt toe wat druk oplevert op de doorlooptijden. De landelijke procesreglementen worden op dit punt aangepast.
Where to begin? Het overleg met de NOvA waar de nieuwsbrief naar refereert, heeft nooit plaatsgevonden. Dat blijkt een ‘misvatting’ te zijn. De raad neemt dus een beperkende maatregel met verstrekkende gevolgen zonder overleg met de NOvA. Iemand op straat roept zojuist heel hard ‘Fake news!’
Wat is de democratische legitimering van dit besluit? De beperking zal voor grote problemen zorgen bij omvangrijke en ingewikkelde zaken op het terrein van, bijvoorbeeld, privacy of intellectuele eigendom. Bovendien heeft de Raad voor de rechtspraak helemaal geen bevoegdheid om een dergelijke maatregel te nemen. De beperking is niet alleen in strijd met het grondrecht van toegang tot de rechter, maar heeft een wettelijke grondslag nodig. Zullen we het EVRM erbij halen of begrijpt u ’t belang inmiddels? En hoe werkt deze beperking in de praktijk? U kunt een verzoek indienen om een omvangrijkere memorie in te dienen, maar dan moet u wel toestemming krijgen van de rolraadsheer. Krijgt u deze toestemming niet, of u dient toch een langere memorie in, dan bestaat het risico op niet-ontvankelijkheid. Het gerucht gaat ook dat de Hoge Raad inmiddels overweegt om eisen aan de omvang van processtukken te stellen.
Ik begrijp dat landelijk deken Frans Knüppe koortsachtig overleg voert met de voorzitter van de sector civiel van het Hof Den Haag en de voorzitter van het landelijk overleg vakinhoud van de hoven. Ik hoop van harte dat Knüppe de invoeringsdatum van 1 april weet te torpederen.
De achtergrond van de beperkende maatregel is tijdsgebrek. Maar, beste hoven, u wordt net als wij betaald om uw werk te doen. Ga dus gewoon ’s aan ’t werk in plaats van dit soort onzalige maatregelen te verzinnen.

Harry Veenendaal

Columnist

Profile page
Advertentie