Volgens de VSAN laat het rapport ‘Ongekend Onrecht’ onverholen zien dat burgers in Nederland onvoldoende beschermd zijn tegen de overheid. ‘Tien jaar lang bezuinigingen hebben hun tol geëist’, aldus de vereniging. ‘Een sterke sociale advocatuur is onverminderd nodig om de rechtsstaat robuust en betrouwbaar te maken en te houden voor gewone burgers.’

De VSAN dringt er bij de Kamer op aan het achterstallig onderhoud te repareren en het jaarlijks budget voor rechtsbijstand te verhogen met 135 miljoen euro. Als de rechtspraak er geld bij krijgt, dient de advocatuur dat ook te krijgen. Daarnaast moet de eigen bijdrage voor de rechtzoekende omlaag, aldus de VSAN.

Toekomstig

De NOvA richt zich niet alleen tot de huidige Tweede Kamer, maar veelzeggend ook tot ‘de toekomstige minister voor rechtsbescherming en volksvertegenwoordigers’. De toekomstige bewindspersoon dient zowel de juiste agenda als toereikende middelen te krijgen, aldus de NOvA.

Een verantwoorde uitoefening van een toevoegingspraktijk is nauwelijks nog mogelijk, waarschuwt de orde. ‘Die behoorlijke uitoefening is door aanhoudende bezuinigingen op sommige onderdelen onverantwoord onder druk komen te staan. Maar veel ernstiger is dat daardoor rechtzoekenden in de knel komen: sociaal advocaten ontberen toekomstperspectief en verlaten de advocatuur. De aantrekkelijkheid voor het vak voor jonge juristen neemt af.’

Quick scan

Naast extra geld voor de sociale advocatuur, vraagt de NOvA om toekomstige wetsvoorstellen niet alleen te toetsen op juridische aspecten, maar ook op de gevolgen voor de rechtsbescherming. Drie jaar na invoering zouden de effecten van nieuwe wetgeving door middel van een quick scan moeten worden getoetst, aldus de orde.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de gefinancierde rechtsbijstand.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie