De oud-advocaat Jan Piet van R. is veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen in een strafzaak tegen zijn cliënt Klaas Otto. Daarnaast is hij voor de aanwezigheid van amfetamine en drugslabmaterialen in zijn huis, schuur en tuin in Den Haag veroordeeld. In november 2019 is hij van het tableau geschrapt door de Raad van Discipline vanwege zijn betrokkenheid bij meerdere strafrechtelijke onderzoeken.

Fraude

Aan het licht kwam dat Van R. ook een rol heeft gespeeld bij de fraude binnen de failliete zorgstichting Vivence. Voor in totaal ongeveer 450.000 euro voor Vivence kwam op de kantoorrekening van de advocaat terecht.

‘Verweerder heeft een uitgebreid tuchtrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hem onder meer herhaaldelijk voor enige tijd een schorsing in de uitoefening van de praktijk is opgelegd,’ stelde het Hof van Discipline begin januari van dit jaar. ‘Bij deze stand van zaken is een schrapping van het tableau de enige gepaste maatregel,’ zo oordeelde het hof.

schrapping

Mr. ‘No Surrender’ X wordt geschrapt

Je komt om een opheffing van je schorsing en je krijgt een schrapping – maar wat had mr. X dan verwacht? We wisten al het nodige over de straf- en…

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie