De betreffende advocaat werd in januari 2017 voor vier maanden geschorst, een uitspraak die in juli dat jaar werd bevestigd door het Hof van Discipline. Daarop heeft de NOvA de naam van de advocaat opgenomen in een openbare online lijst van geschorste en geschrapte advocaten. Per 1 juni 2018 heeft de advocaat zich op eigen verzoek laten schrappen van het tableau. Hij verzocht de NOvA om de zichtbare vermelding van zijn schorsing ongedaan te maken. Dit verzoek werd afgewezen. Deze afwijzing werd in september 2019 bekrachtigd in een vonnis van rechtbank Amsterdam.

In hoger beroep heeft de Raad van State nu anders beslist. Daarbij heeft de Raad gewogen of de vermelding van de oud-advocaat op de openbare lijst met schorsingen en schrappingen nodig is gezien de doelstellingen van die lijst: zoals bijvoorbeeld het beschermen van de belangen van rechtzoekenden en het vertrouwen in de integriteit van de advocatuur. De Raad oordeelt van niet, waarbij het feit dat de voormalig raadsman zichzelf heeft uitgeschreven een belangrijke rol speelt. Hierdoor is een online vermelding van zijn schorsing niet langer nodig om potentiële cliënten te beschermen. Ook in relatie tot de andere doelstellingen is deze vermelding volgens de Raad niet ‘tot in lengte van jaren’ noodzakelijk. Daarom dient de NOvA van zijn besluit terug te komen.

Afficheren

De Raad van State stelt verder dat de NOvA in dit geval geen wettelijke verwerkingsverplichting heeft in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de Advocatenwet dient er bij de schorsing van een advocaat weliswaar een openbaarmaking plaats te vinden, maar deze wet schrijft niet voor hoelang de lijst daarna nog raadpleegbaar moet blijven. Het later wissen van die gegevens is volgens de Raad daarom niet in strijd met de wet. Daarnaast gaat de redenering niet op dat een online vermelding van de schorsing kan voorkomen dat iemand zich ongewenst zal afficheren als oud-advocaat, met schade voor de beroepsgroep als gevolg. Dit principe geldt in de Advocatenwet alleen voor advocaten die geschrapt zijn, stelt de Raad.

Het verzoek tot schadevergoeding van de oud-advocaat heeft de Raad van State niet beoordeeld. Dit kan in dit stadium nog niet, omdat de NOvA eerst een nieuw besluit in de zaak moet nemen. Daarna kan het verzoek worden beoordeeld door de bestuursrechter.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie