Aanleiding voor de brief is de sterke recente stijging van het aantal coronabesmettingen onder gedetineerden. Alleen al in de week van 13 tot 20 januari kwamen er 143 besmettingen bij, terwijl over de hele periode tussen april en november vorig jaar slechts 142 gedetineerden besmet raakten. Dit baart de NOvA zorgen, ook omdat vanuit de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en individuele advocaten steeds meer waarschuwingen komen over de veiligheid van hun cliënten en henzelf.

Een belangrijk kritiekpunt van de NOvA is het aanhoudende gebruik van meerpersoonscellen, tegen het advies van het OMT in. In dat advies wordt benadrukt dat het houden van afstand essentieel is. ‘In een meerpersoonscel (met 2 tot soms 6 gedetineerden) is dat volstrekt onmogelijk’, schrijft de NOvA. Daarom wordt de minister gevraagd het gebruik van dit type cellen tijdelijk op te schorten. Ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde in oktober 2020 al om het gebruik van meerpersoonscellen te stoppen.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes in de penitentiaire inrichtingen moet eveneens beter, aldus de NOvA. Deze zijn verplicht wanneer de anderhalve meter afstand niet in acht kan worden genomen. Onlangs is dit beleid aangescherpt. Toch constateren advocaten dat nog lang niet op alle plekken mondkapjes voor gedetineerden beschikbaar zijn. Daarnaast worden er tijdens het vervoer van gedetineerden regelmatig geen mondkapjes gedragen, noch door medewerkers noch door gedetineerden. ‘Dit alles zou op zeer korte termijn veranderd moeten zijn’, maant de NOvA.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie