Mr. X voelde zich vast ‘advocaat van de familie’. Hij deed zaken voor de vader en trad op voor diens zoon. Op verzoek van de vader stond mr. X ook de dochter bij die tijdens een operatie een infectie had opgelopen. Op verzoek van de dochter zelf  trad hij voor haar op in een procedure tegen het UWV, die haar een WAJONG-uitkering had geweigerd.

Op een gegeven moment stuurde mr. X het medisch dossier van de dochter op aan haar broer. Je zou willen weten waarom, maar daar staat niets over in de uitspraak.

Ook liet mr. X in de zaken die hij voor de cliënte deed de nodige steken vallen: er lag geen opdrachtbevestiging, er waren geen stukken over de aanpak, niks over proceskansen, niks over kostenrisico’s – niets waaruit enige regie bleek.

Geheimhoudingsplicht

De raad van discipline in Den Bosch begint met iets waarvan je kunt denken dat het een open deur is, maar wat je bij zo’n familieverband uit het oog kunt verliezen en juist dan supergevoelig kan liggen. ‘De raad overweegt dat ook indien sprake is van een optreden voor meerdere personen die in een familierechtelijke betrekking tot elkaar staan, de advocaat in iedere zaak steeds de belangen van de cliënt in die zaak dient te behartigen en dat zijn geheimhoudingsplicht in iedere zaak afzonderlijk jegens zijn cliënte ten opzichte van de andere familieleden geldt. De advocaat dient zich bij de behartiging van de belangen van meerdere familieleden bij voortduring van de belangen van zijn cliënte in de betreffende zaak bewust te zijn.’

Mr. X had zich daar dus niet aan gehouden en zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de dochter geschonden, concludeert de raad. Hij was daarnaast ernstig nalatig gebleven in de aanpak van haar zaken.

Bereikbaar

De cliënte had overigens ook geklaagd dat mr. X onvoldoende had gecommuniceerd. Maar uit de stukken bleek dat mr. X met haar emailcorrespondentie en telefoongesprekken had gevoerd. De raad kon niet vaststellen dat mr. X niet of onvoldoende bereikbaar was geweest.

Aangezien mr. X in de periode 2018 tot 2020 al vaker nalatig was geweest en meerdere maatregelen opgelegd had gekregen, krijgt hij nu een onvoorwaardelijke schorsing van twee weken. Hij kan nog in beroep.

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie