Nog voor de zomer kunnen advocaten bij elke rechtbank beslagrekesten digitaal indienen, verwacht de Raad voor de rechtspraak. Voorwaarde is wel dat een proef in Amsterdam dit voorjaar goed verloopt.

De Rechtspraak meldt dat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen deze rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen en uitwisselen.

Digitale Toegang bestaat uit een digitale brievenbus voor procespartijen, een digitale postkamer voor de griffies en een voor de procesdeelnemers toegankelijk digitaal dossier. Advocaten krijgen toegang door in te loggen met hun advocatenpas.

In maart wordt bij de rechtbank Amsterdam een eerste pilot uitgevoerd voor de zaakstroom beslagrekesten. Verloopt die pilot succesvol en geeft de centrale ondernemingsraad van de Rechtspraak een positief advies, dan is de verwachting dat voor de zomer advocaten beslagrekesten bij elke rechtbank digitaal kunnen indienen. De volgende zaakstroom die dan op wordt gepakt is rijksbelastingen, waarvoor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het pilotgerecht is.

Het totale project DT beslaat vier jaar en betreft zestien zaakstromen.

 

 

 

 

Advertentie