Voor de middeninkomens moet de markt transparanter worden, vindt De Wolff. Ze stelt voor de inkomensgrens voor gefinancierde rechtsbijstand van 31.000 euro bruto per jaar op te rekken naar 60.000 euro. ‘Voor de middeninkomens met een gezinsinkomen tussen de 31.000 en 60.000 euro per jaar reken je een eigen bijdrage van 100 procent. Op deze manier bescherm je deze inkomensgroep met een vast tarief en zo maak je de markt transparanter.’

Advocaten werken dan voor de inkomensgroep tot 60.000 euro op toevoegingsbasis. Om dat mogelijk te maken, moeten de vergoedingen voor gehuwden/samenwonenden fors omhoog, zegt De Wolff. ‘Met ten minste vijftig procent, zoals de Commissie Van der Meer al heeft voorgesteld.’

Pro deo

Volgens de hoogleraar advocatuur moet niet alleen de overheid, maar ook de balie zorgdragen voor een betere toegang tot het recht. ‘Met name voor het mkb. Veel advocaten zijn bereid hun tarief aan de mogelijkheden van hun client aan te passen of zaken pro deo te doen. Je ziet dat de politiek dat ook verwacht. Het CDA heeft zelfs in het verkiezingsprogramma opgenomen dat commerciële kantoren pro deo-zaken zouden moeten doen.’

Eind december vorig jaar verscheen haar boek: Kernwaarden van de advocatuur. Hierin gaat ze in op de vijf kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid.

Lees het interview met Diana de Wolff naar aanleiding van haar nieuwe boek hier en in nummer 1 van het Advocatenblad.

Diana de Wolff s

‘Wij zijn het tegenwicht’

In haar boek Kernwaarden van de advocatuur plaatst Diana de Wolff de beroepsethiek in een actueel licht.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie