De NOvA heeft oud-deken Walter Hendriksen aangesteld als ‘kwartiermaker’. Hendriksen treedt in overleg met grote kantoren of en hoe ze de sociale advocatuur kunnen helpen.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt dat grote advocatenkantoren veel meer moeten doen om hun collega’s uit de sociale advocatuur te ondersteunen. Eind januari zei hij in de Tweede Kamer te gaan onderzoeken of hij hen desnoods kan dwingen tot meer onderlinge solidariteit.

De NOvA wijst die suggestie af. De orde vindt een toegankelijk stelsel van gefinancierde rechtsbijstand primair een overheidstaak, die is vastgelegd in de grondwet. Bovendien vereist de sociale advocatuur kennis en kunde die niet vanzelfsprekend aanwezig is bij advocaten die in de commerciële praktijk werken, aldus de NOvA.

Betrokken
De orde constateert wel dat grote kantoren zich in toenemende mate betrokken tonen bij de sociale advocatuur. ‘Deze kantoren zien de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht, nu het stelsel al jaren onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben. Er bestaan al diverse initiatieven. Een voorbeeld daarvan is dat advocaat-stagiairs van grote kantoren ingezet worden bij sociale kantoren. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de sociale praktijk en doen proceservaring op onder begeleiding van een sociaal advocaat.’

De NOvA zegt het komende jaar dit soort initiatieven verder te willen uitbouwen en intensiveren. Daartoe heeft de orde Walter Hendriksen, oud-algemeen deken en partner bij Van Doorne, gevraagd als ‘kwartiermaker’ op te treden. De bedoeling is dat hij bruikbare ideeën inbrengt in overleg met de grote kantoren in Nederland.

Advertentie