In 2019 legde de deken Oost-Brabant de kwestie in een dekenbezwaar voor aan de raad van discipline in Den Haag. Verweerder was bestuurder van een kantoor dat op zijn website-pagina ‘Advocaten’ onderaan ook de professional support lawyers presenteerde – juristen die geen advocaat zijn. Volgens hem leidde dat niet tot enige verwarring.

De raad oordeelde dat de term lawyers niet het onderscheidend vermogen heeft dat nodig is om uit te maken of die persoon een advocaat is dan wel een andere juridische functie uitoefent. Dat maakte de term misleidend en verwarrend, en ‘professional’ ervoor maakte het niet beter. En deze mensen presenteren op de pagina met ‘Advocaten’ was volgens de raad ook niet de bedoeling.

Onderscheid

Het lag het voor de hand dat het kantoor tegen de gegrondverklaring zonder maatregel in beroep zou gaan, want het ging de partijen erom duidelijkheid te krijgen over de kwestie.

Bij het Hof van Discipline kwam de (voormalig) bestuurder van het kantoor met een brief van de deken in Amsterdam, die vond dat je onderscheid moest maken tussen het gebruik van de term professional support lawyer in een concreet geval en dat gebruik in het algemeen. Geen acht op slaan, vond de Brabantse deken. Hij wees erop dat het tuchtrecht niet de figuur van de derde-belanghebbende kent.

Maar volgens het hof gebruikte verweerder de brief gewoon ter onderbouwing van zijn standpunt – niks mis mee.

Het hof oordeelde dat mr. X als bestuurder van het kantoor medeverantwoordelijk was voor de inhoud van de website. Door op hetzelfde tabblad als de advocaten ook de support lawyers te vermelden, gaf het kantoor een onjuiste dan wel onvolledige voorstelling van zaken, aldus de hoogste tuchtrechter. Die onduidelijkheid was onbetamelijk. Het hof bekrachtigt dan ook de beslissing van de raad.

Verwarring

De term professional support lawyer zelf kan wel door de beugel. Maar als je hem gebruikt moet je je realiseren dat hij tot verwarring kan leiden. Prettige zin: ‘Deze verwarring kan uiteraard worden voorkomen door de term niet te gebruiken’. En anders moet je zorgen dat bij eerste lezing onmiddellijk duidelijk is dat professional support lawyers geen advocaten zijn.

Het was misschien een wat zwaar aangezet spel over een niet al te groot probleem. Maar het is goed dat nu duidelijk is dat kantoren het onderscheid scherp moeten blijven maken.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie