Volgens de vFAS drijft de verlengde lockdown (gescheiden) ouders tot wanhoop. Bij ruim tachtig  procent van de leden zijn in de afgelopen periode vragen binnengekomen over corona gerelateerde omgangsproblematiek. Uit het onderzoek blijkt dat de lockdown in veel gevallen leidt tot het niet willen of kúnnen nakomen van de afspraken in het ouderschapsplan. Vragen rondom omgangsregels hebben in 75 procent van de gevallen geleid tot geschillen, waarbij in 42,7 procent van de gevallen de rechtbank eraan te pas moest komen. Financiële gevolgen van de coronapandemie hebben bij 54 procent van de aanvragen geleid tot een herziening van de alimentatieafspraken.

Een meerderheid van de leden van de vFAS verwacht een minimale toename van het aantal echtscheidingsaanvragen. Het aantal nieuwe (echt)scheidingszaken is bij ruim 42 procent gelijk gebleven. Daar waar echtelieden in het voorjaar van 2020 zich het meest zorgen maakten om huisvesting na een scheiding, heeft uitstel tot aanvragen van een scheiding in de tweede golf van de coronapandemie veelal een financiële reden.

Praktische hulp

De vFAS wil met de chatlijn hulp bieden. ‘Het afgelopen jaar is het voor veel stellen met kinderen op eieren lopen,’ aldus Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS, in een persbericht. ‘Niet alleen zijn ze vaak verplicht thuis te werken, ook hebben zij de rol van onderwijzer gekregen. In een situatie waarin ouders met meerdere kinderen krap wonen, thuis werken en de kinderen les geven, is het wachten op problemen. Wij willen praktische hulp bieden aan mensen die hierover meer informatie willen. Zij kunnen chatten met onze advocaten.’

De chatlijn is de komende drie weken iedere vrijdag van 14 uur tot 17 uur gratis bereikbaar. Meer informatie is te vinden op www.verder-online.nl.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie