De Afdeling reageert daarmee op het harde oordeel van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (PoK). Die verweet de hoogste bestuursrechter dat hij te weinig oog had voor de belangen van de individuele burger. Met een programma van reflectie wil de Raad van State de komende acht maanden naar eigen zeggen lering trekken uit het verleden en aanbevelingen doen voor de toekomst. De reflectie bestaat uit verschillende onderdelen: juridische reflectie en reflectie op organisatie van en werkwijzen bij de rechterlijke oordeelsvorming.

Hoewel de rol van de bestuursrechter in de kinderopvangtoeslagzaken uitgebreid aan bod komt, is er ook oog van andere zaken ‘waar burgers in knel kunnen komen tussen de wielen van strenge wetgeving en strenge uitvoering’. De Afdeling kijkt in het bijzonder naar ‘wetten zonder drukventielen’, zoals hardheidsclausules. Ook wordt bekeken hoe indringend de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is van het evenredigheidsbeginsel.

Volgens de Raad van State worden advocaten, ombudsmannen, rechtbanken, wetenschappers en tal van andere organisaties, alsmede getroffen ouders en hun gemachtigden bij de gesprekken betrokken. Een en ander moet resulteren in een rapport eind dit jaar. Het reflectieprogramma kent een externe begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit van Utrecht. Ook Robert Crince le Roy, advocaat in Rotterdam en lid van de Algemene Raad van de NOvA maakt deel uit van de begeleidingscommissie.

Advertentie