In civiele verzoekprocedures bij de Hoge Raad wordt digitaal procederen met ingang van 1 april 2021 verplicht, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vanaf 1 april wordt de papieren weg waarlangs cassatieadvocaten een verzoekschrift in cassatie indienen vervangen door het indienen van een procesinleiding via het webportaal van de Hoge Raad. Ook daarna verloopt de uitwisseling van stukken tussen partijen en de Hoge Raad tijdens de procedure via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. In verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021 gestart zijn, wordt nog op de gebruikelijke manier geprocedeerd.

Bij de Hoge Raad is in 2017 al verplicht digitaal procederen ingevoerd voor civiele vorderingsprocedures. Ook voor straf- en belastingzaken is het portaal Mijn Zaak Hoge Raad beschikbaar.

Advertentie