Wel komt Henrichs tot de conclusie dat de regels voor contante betalingen niet altijd correct zijn nageleefd. Volgens hem is dat niet ernstig genoeg om naar de tuchtrechter te gaan. ‘Mijn bevindingen op dit punt zijn voor Ficq & Partners inmiddels reden geweest te besluiten dat volledig wordt afgezien van het aannemen van contante betalingen. Ik beschouw dat als een adequate oplossing.’

Volgens de Amsterdamse deken zijn er geen aanwijzingen voor dat de advocaten van Ficq & Partners zich hebben laten leiden door andere belangen dan die van de individuele cliënt die ieder van hen bijstond. Hij benadrukt dat de advocaten volledig hebben meegewerkt aan het uitgebreid administratief en financieel onderzoek dat betrekking had op een periode van meerdere jaren.

Belastend

Door de bekend geworden PGP-berichten heeft wel de schijn kunnen ontstaan dat de advocaten van Ficq & Partners onvoldoende onafhankelijk zijn geweest ten opzichte van hun individuele cliënten. De Amsterdamse deken benadrukt dat de zogeheten Pretty Good Privacy-berichten niet afkomstig zijn van of gericht zijn aan de betrokken advocaten. Het gaat om PGP-berichten over de betrokken advocaten, die zijn verstuurd zonder dat de advocaten zich hiervan bewust waren. ‘Hoewel is gebleken dat de advocaten destijds niet hebben kunnen voorzien dat deze schijn zou kunnen ontstaan, is deze voor de advocaten zeer belastend,’ zegt Henrichs.

Om te voorkomen dat de advocaten van Ficq & Partners in de toekomst in een soortgelijke situatie terecht komen, adviseert de Amsterdamse deken bij nieuwe zaken ‘grote terughoudendheid te betrachten bij het optreden voor meer dan een verdachte in een zaak of in duidelijk verbonden zaken’. Hij meldt dat de advocaten van Ficq & Partners hebben aangegeven dat advies bij nieuwe zaken of cliënten te zullen opvolgen, om zo ook de schijn van onvoldoende onafhankelijkheid en belangenverstrengeling te voorkomen. ‘In lopende strafzaken streven zij ernaar die vorm van betrokkenheid waar mogelijk op termijn – al dan niet gefaseerd – af te bouwen.’

Ficq & Partners zegt met instemming kennis te hebben genomen van de bevindingen en conclusies van de deken en op dit moment geen nader commentaar te geven.

Vorige week rondde de Amsterdamse deken een ander onderzoek af naar de beschuldiging van het lekken door een advocaat. Hij concludeerde dat er geen bewijs is dat raadsman Khalid Kasem informatie lekte.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie