De NOvA hoopt dat voldoende advocaten zich aanmelden voor de regeling. ‘Het is goed dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire nu de bijstand van een advocaat kunnen krijgen,’ zegt lid van de algemene raad Bernard de Leest. ‘Wij krijgen echter ook signalen van advocaten dat sommige zaken van gedupeerden complexer en langduriger kunnen uitpakken dan nu voorzien.’

Als dat het geval is, kan het Volgens De Leest te lang duren voordat die gedupeerden zijn geholpen. ‘Deze zorgen hebben we geuit naar de staatssecretaris van Financiën. Ook gaat de NOvA tussentijds evalueren met een groep deelnemende advocaten om goed zicht te hebben op hoe de regeling uitpakt voor de gedupeerden.’ Na de eerste honderd zaken wordt de hoogte van de vergoedingen voor de advocaten geëvalueerd en eventueel aangepast door de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA en deelnemende advocaten worden nauw bij deze evaluatie betrokken.

Criteria

In overleg met de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand criteria opgesteld voor deelname van advocaten. De regeling is in beginsel bedoeld voor advocaten die ingeschreven staan bij de raad vanwege hun ervaring met de meervoudige problematiek van veel gedupeerden. Zij kampen vaak met een laag inkomen en hebben schulden bij diverse instanties. ‘Maar advocaten buiten het stelsel die al een gedupeerde bijstaan in een lopende zaak, kunnen ook deelnemen aan de regeling.’

Advocaten kunnen vanaf 1 maart 2021 hun aanvraag voor de ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ indienen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie