Oranje heeft in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken, schrijft het kantoor in een verklaring. ‘Hij heeft deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven, waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven.’

Pels Rijcken werd er in september 2020 door het OM over geïnformeerd dat Oranje onderwerp was van een strafrechtelijk onderzoek. ‘Hij heeft toen zijn functies onmiddellijk neergelegd. Pels Rijcken heeft hem direct de toegang tot kantoor en systemen ontzegd en heeft hem geschorst. Zijn zaken zijn door andere kantoorgenoten overgenomen,’ meldt het kantoor.

geschokt

De landsadvocaat benadrukt als kantoor geen verdachte te zijn. ‘Er is geen enkele aanwijzing dat andere medewerkers van Pels Rijcken hierbij betrokken zijn. Pels Rijcken heeft ook zelf aangifte gedaan tegen Oranje.’

Pels Rijcken schrijft ‘geschokt te zijn door het gedrag van Oranje’. Volgens het kantoor zijn de geplunderde bedragen ‘inmiddels aangezuiverd’ en zullen ze ‘snel de rechthebbenden bereiken’.

‘Onbeantwoorde vragen’

Sinds 2018 gaf Oranje leiding aan de landsadvocaat. In het FD laat een woordvoerder van de familie weten dat de nabestaanden worstelen ‘met vele onbeantwoorde vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. (..) Zijn trieste overlijden en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen hebben de familie volledig overrompeld.’ Aan alle lopende onderzoeken werkt de familie volledig mee.

Onafhankelijk onderzoek

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer dinsdag schriftelijk laten weten dat hij door Pels Rijcken in september is ingelicht over het schandaal. Grapperhaus heeft onafhankelijk onderzoek laten verrichten door Houthoff naar de notariële werkzaamheden die Pels Rijcken voor het Rijk heeft uitgevoerd. In december 2020 is hij over de resultaten daarvan ingelicht. ‘Dat onderzoek heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in zaken waarin de staat cliënt was, niet naar daaraan te stellen notariële standaarden is gehandeld. Ook voor het overige bestaat op basis van hetgeen mij bekend is momenteel geen aanleiding tot zorg ten aanzien van de kwaliteit en legitimiteit van de werkzaamheden van de landsadvocaat ten behoeve van de staat,’ schrijft Grapperhaus.

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie