De inspecties zien nog steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel. De inspecties zullen de JJI’s en de scholen daarom nauwlettend volgen bij hun aanpak van deze problemen. Zij zullen daarbij specifiek letten op de voortgang van het zorg-, behandel- en onderwijsaanbod dat de instellingen en de scholen de jongeren aanbieden en op hun personele bezetting.

In een JJI kunnen jongeren tot een leeftijd van 23 jaar worden geplaatst. Zij worden verdacht van een delict of zijn hiervoor veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Deze zogeheten justitiële jongeren moeten intensief begeleid worden om te voorkomen dat zij opnieuw een delict plegen als zij vrijkomen. De jongeren volgen onderwijs via scholen die bij de instellingen horen.

Er zijn nu vijf JJI’s in Nederland. Twee van de zeven instellingen zijn de afgelopen jaren gesloten terwijl het aantal jongeren dat naar een JJI wordt gestuurd, toeneemt. De delicten waarvan ze worden verdacht of waarvoor ze worden veroordeeld zijn de laatste jaren steeds zwaarder geworden. De problemen van deze jongeren zijn ook ernstiger.

Groepsgrootte

Uit onderzoek van de inspecties blijkt dat de groepsgrootte in de JJI’s structureel wordt overschreden door de (te) hoge bezetting. Jongeren kunnen bijvoorbeeld niet doorstromen van algemene naar specialistische afdelingen die meer op hun problemen zijn toegesneden omdat alles vol zit. Vanwege de hoge bezettingsgraad kan niet elke JJI of school een passend behandel-, zorg- en onderwijsaanbod voor iedere jongere ontwikkelen. 

Naast genoemde knelpunten zien de inspecties ook positieve ontwikkelingen bij de instellingen. De JJI’s en scholen proberen in hun behandel- en onderwijsaanbod steeds meer maatwerk te leveren, al is dat nog niet in elke JJI en school even goed mogelijk. Ook spannen zowel de JJI’s als de scholen zich hard in om de personeelsbezetting kwantitatief en kwalitatief op te schroeven. Dat lukt alleen niet goed vanwege de krappe arbeidsmarkt. Het zittend personeel wordt zwaar belast, aldus de inspecties.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie