Van Rijn gaat onderzoeken of er advocaten van Pels Rijcken betrokken zijn geweest bij de miljoenenfraude van notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje. ῾Hoewel daar nu nog niets van is gebleken, moet ik dat toch zelf gaan bekijken,᾽ zegt hij in het FD. Een woordvoerder van Pels Rijcken laat weten dat de landsadvocaat aan het onderzoek zal meewerken.

Dinsdag bracht Pels Rijcken in een persverklaring naar buiten dat de voormalig bestuursvoorzitter van het kantoor over een periode van jaren miljoenen van cliënten heeft verduisterd. Nadat het naar hem lopende strafrechtelijk onderzoek bij het kantoor bekend werd, heeft hij zelfmoord gepleegd.

Inmiddels komt uit onderzoek van NRC naar voren dat het gaat om ten minste tien miljoen euro, die Oranje van cliënten naar privérekeningen wegsluisde. Ook van gemeenten en provincies zou volgens het onderzoek geld zijn gestolen.

Verbouwereerd

In de media is verbouwereerd gereageerd op dit schandaal. Er bestaat onbegrip over hoe het mogelijk is dat één persoon zoveel schade heeft kunnen aanrichten, zonder dat anderen daar zicht op hebben gehad. Pels Rijcken laat in dat kader weten dat Oranje ‘deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen heeft gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven.’

Het kantoor benadrukt dat, om elk risico op dergelijke misleiding in de toekomst uit te sluiten, de interne beheersmaatregelen daarop zijn aangescherpt in overleg met Deloitte.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus liet dinsdag in een brief aan de Kamer weten dat hij onafhankelijk onderzoek heeft laten verrichten door Houthoff naar de notariële werkzaamheden die Pels Rijcken voor het Rijk heeft uitgevoerd. ‘Dat onderzoek heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in zaken waarin de staat cliënt was, niet naar daaraan te stellen notariële standaarden is gehandeld’, schrijft hij.

Kort nadat het naar hem lopende strafrechtelijk onderzoek bij het kantoor bekend werd, in september van het afgelopen jaar, heeft Pels Rijcken Oranje op non-actief gesteld. In november van het afgelopen jaar pleegde hij zelfmoord. Het ‘In Memoriam’-bericht over Oranje is inmiddels verwijderd van de website van Pels Rijcken. Tijdens een symposium van Pels Rijcken in 2017 sprak Oranje nog over ‘integer ondernemen’ en het volgen van een moreel kompas.

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie