De tuchtrechter die moet oordelen of een activistische advocaat dient te worden geschorst, hoeft niet te worden vervangen. Het verzoek van de advocaat de rechter te wraken is ongegrond verklaard.

De Wrakingskamer van de Raad van Discipline in Amsterdam wees het wrakingsverzoek maandag af, omdat de advocaat geen feiten of argumenten heeft aangevoerd waaruit vooringenomenheid van de tuchtrechter zou blijken.

Het wrakingsverzoek volgde op een zitting van 22 februari waarin de Amsterdamse deken op grond van artikel 60b Advocatenwet de rechter vroeg een advocaat te schorsen of te verbieden nog jeugdzaken aan te nemen.

Volgens de deken zou zij haar praktijk niet behoorlijk uitoefenen en te weinig afstand bewaren tot haar cliënten. De betreffende advocaat zou lijden aan tunnelvisie en complotdenken aan de dag leggen in haar gevecht tegen misstanden in de jeugdzorg.

In plaats van zich inhoudelijk te verdedigen, besloot de advocaat de tuchtrechter te wraken omdat deze voortdurend procesbeslissingen in haar nadeel zou hebben genomen. Ten onrechte meent de Wrakingskamer, want wraking kan niet fungeren als rechtsmiddel tegen onwelgevallige of onjuiste (proces)beslissingen.

Advertentie