De Haagse deken Arjen van Rijn werkte een groot deel van zijn carrière (van 1995 tot en met 2011) als advocaat bij Pels Rijcken. Dat roept vragen op over de onafhankelijkheid van de toezichthouder. Tegen dat licht heeft de Haagse orde van advocaten een commissie in het leven geroepen, die het onderzoek naar aanleiding van het frauduleuze handelen van de overleden notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje leidt.

Van Rijn maakt deel uit van de commissie en draagt als toezichthouder de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en het verloop daarvan. Een externe deskundige op het gebied van governance en integriteit maakt ook deel uit van de commissie. De Rotterdamse deken Peter Hanenberg begeleidt het onderzoek in het kader van peer review en toetst op aanpak, verloop en inhoud. De commissie zal onderzoeken of er advocaten betrokken zijn geweest bij de megafraude.

De Haagse orde van advocaten geeft aan dat het onderzoek hoge prioriteit heeft en zorgvuldig en voortvarend zal worden uitgevoerd. Het doel is om het onderzoek binnen drie maanden af te ronden.

Ook het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek van de toezichthouder (het Bureau Financieel Toezicht) lopen op dit moment nog. Daarnaast is het door Pels Rijcken zelf ingestelde onderzoek nog niet volledig afgerond.

Kantoor-Pels-Rijcken

Grapperhaus zweeg over onderzoek Pels Rijcken vanwege ‘staatsgeheim’

Al twee jaar geleden, in maart 2019, hoorde minister Ferd Grapperhaus over een strafrechtelijk onderzoek naar een notaris van Pels Rijcken.

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie