Het doel van het regiegesprek is om met de advocaten te beslissen over de meest wenselijke gang van de procedure in hoger beroep. Een rolraadsheer neemt telefonisch contact op met de advocaten om het doel van het hoger beroep na te vragen. Op basis hiervan kunnen procesafspraken tot stand komen, aldus het hof Arnhem-Leeuwarden in een persbericht.

Als een partij bijvoorbeeld slechts een herbeoordeling wil, ligt het minder voor de hand dat hij nog uitgebreide proceshandelingen wil verrichten of behoefte heeft aan een (meervoudige) zitting. Ook kan mediation aan bod komen of bijzondere omstandigheden. Dat zijn omstandigheden die juridisch mogelijk niet relevant zijn, maar wel van belang voor de vraag hoe maatwerk kan worden verricht (bijvoorbeeld digitale zitting bij buitenlandse of immobiele partijen). Verder kan gedacht worden aan bepaalde spoed bij een beslissing, faillissement of kwetsbare getuigen.

Selectie

De pilotfase loopt tot 1 juli 2021. In die periode zullen zo’n veertig tot vijftig zaken ‘at random’ geselecteerd worden. Advocaten worden via het roljournaal en een e-mail van die selectie op de hoogte gesteld. Alleen wanneer beide advocaten ermee instemmen wordt er een regiegesprek gehouden. Advocaten die hebben meegedaan, krijgen na afloop een evaluatieverzoek.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie