De verschillende rechtbanken en gerechtshoven kampen al jarenlang met achterstanden, die door de coronacrisis nog eens extra zijn opgelopen. De inloopteams krijgen de opdracht om zaken af te handelen die tot dusver op de plank zijn blijven liggen.

De Rechtspraak gaat vooralsnog van start met vier teams. Voor de rechtbanken Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Rotterdam en Den Haag gaan zij zaken behandelen op het gebied van bestuursrecht, familierecht en civiel recht. Voor de gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en Den Bosch gaan ze civiele zaken doen.

De gerechten dragen hun werkvoorraden over aan de inloopkamer die de zaken namens de gerechten behandelt. In de meeste zaken merken partijen niet dat de inloopkamer hun zaak behandelt, aldus de Rechtspraak. Een uitzondering daarop zijn de alimentatiezaken, waarbij ook de zittingen door het inloopteam plaatsvinden. Die zijn online.

Doordat de inloopkamers zich toespitsen op een zaakstroom kunnen er meer zaken met minder mensen afgehandeld worden, stelt de Rechtspraak. De inloopteams bestaan uit rechters en (staf)juristen uit verschillende gerechten, met extra ondersteuning van juridisch medewerkers.

Eerder riep de Rechtspraak al de hulp in van gepensioneerde rechters in de strijd tegen de achterstanden.

De rechtersvakbond NVvR waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen. De NVvR betwijfelt of de voorgespiegelde efficiencyvoordelen wel zo groot zijn en vreest dat het inzetten van ervaren rechters ten koste gaat van de wachttijden bij de gerechten die deze rechters leveren. De NVvR brengt al langer het tekort aan rechters onder de aandacht en vreest dat het bij dit project vooral gaat om het anders verdelen van deze schaarste, aldus de vereniging op haar website.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie