De NOvA reageert daarmee op een wetsvoorstel van het kabinet voor een quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicogebieden. Het kabinet wil voor deze mensen een negatieve testuitslag en quarantaineverklaring verplicht stellen. Voor Nederlanders die terugkeren en niet kunnen beschikken over een negatieve testuitslag geldt de verplichting niet.

Volgens de NOvA  maakt het wetsvoorstel echter geen uitzondering voor terugkerende Nederlanders die positief zijn getest. Die worden juist strafbaar gesteld. Bovendien mogen vervoerders hen niet meenemen, zodat ze feitelijk het land niet in kunnen.

Inreisverbod

De orde noemt het niet te verdedigen dat iemand die positief is getest wordt geweerd. ‘Sterker: op de overheid rust onder omstandigheden zelfs de positieve verplichting om een terugreis mogelijk te maken, juist gelet op bijvoorbeeld de in Nederland beschikbare zorg’, aldus het advies.

De NOvA noemt het vanzelfsprekend dat van een positief geteste Nederland mag worden verwacht dat hij eerst uitziekt, alvorens te reizen. ‘Soms zal dat echter niet mogelijk zijn, soms zelfs niet wenselijk als hij of zij ter plaatse niet de nodige medische verzorging kan krijgen en juist met het oog daarop terug wenst te reizen.’

Testbewijzen

Het wetsvoorstel dat testbewijzen verplicht voor toegang tot sportactiviteiten, evenementen en horeca is ook niet goed uitgewerkt, meent de NOvA verder. ‘In het wetsvoorstel staat niets vermeld over de rechtsbescherming. Juist bij een dergelijk potentieel ingrijpend voorstel is het noodzakelijk dat aandacht wordt besteed aan een adequate rechtsbescherming én de daaruit voortvloeiende consequenties voor rechtshulpverleners, de rechterlijke macht, en het beroep dat wordt gedaan op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.’

Lees hier de wetgevingsadviezen

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie