De Rechtspraak maakte maandag de nieuwe procesreglementen bekend zoals die per 1 april gelden.

Ondanks felle bezwaren vanuit de advocatuur houdt de Rechtspraak vast aan het eerdere voornemen. Volgens het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) volstaat de omvang van 25 (resp. 15) pagina’s in veruit de meeste procedures. De raad zegt geen goede aanleiding te zien invoering van de nieuwe reglementen op te schorten. ‘Het probleem waar de nieuwe regels een reactie op zijn is duidelijk en vraagt om regie op de lengte van processtukken.’

Tegemoetkoming

De Rechtspraak verwacht dat de uitvoering van dit nieuwe beleid niet op grote problemen zal stuiten. Desondanks zegt de raad tegemoet te willen komen aan de bezwaren van advocaten.

Als de maximaal toegestane lengte niet volstaat kunnen advocaten een verzoek doen om een processtuk van meer pagina’s te mogen indienen. Komt daar geen (of slechts gedeeltelijk) toestemming voor, dan kunnen ze bij het indienen van het processtuk het verzoek doen om specifieke punten, die in het processtuk zelf onvoldoende konden worden uitgewerkt, in een aanvullend stuk nader toe te lichten.

Ontstemd

De NOvA laat in een reactie weten ontstemd te zijn over het besluit. De orde heeft steeds gezegd niet betrokken te zijn geweest bij het besluit en heeft het LOVCH meerdere malen gevraagd de nieuwe regels uit te stellen en eerst deugdelijk onderzoek te verrichten naar nut en noodzaak. ‘Deze herhaalde oproep blijkt echter aan dovemansoren gericht’, aldus de NOvA maandag. ‘De NOvA zal de praktische uitwerking van de maatregel in de praktijk nauwgezet en kritisch blijven volgen.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie