Knüppe is het niet eens met de uitspraak van de Raad van Discipline in een zaak waarbij enkele advocaten weigerden financiële gegevens te verstrekken aan de deken van Amsterdam. De raad oordeelde dat ze daartoe wel verplicht zijn, maar dat hun gebrek aan medewerking desondanks niet verwijtbaar is.

Volgens de NOvA wil de deken duidelijkheid over een principiële vraag: vindt de collectieve verplichting voor advocaten om financiële kengetallen te verstrekken, haar grondslag in de Advocatenwet of in de Algemene wet bestuursrecht? ‘De uitspraak van de tuchtrechter geeft ruimte voor interpretatie. Dat is in het belang van de rechtsontwikkeling van het toezicht op de advocatuur en het vertrouwen in de advocatuur als geheel, niet wenselijk.’

Het gebeurt zelden dat de algemeen deken in beroep gaat via een zogeheten dekenappel. De laatste keer was twee jaar geleden, in een zaak waarbij een advocaat haar geheimhouderstelefoon had uitgeleend. Het appel leidde toen tot een zwaardere maatregel.

In de zaak over de kengetallen gaat overigens niet alleen de algemeen deken in beroep. Ook de Amsterdamse deken en de betrokken advocaten vragen het Hof van Discipline om een uitspraak. De beide dekens benadrukken dat ze alleen een uitspraak willen en geen maatregel tegen de advocaten.

rechtsbijstand-geld-pixabay-stevepb

Weigering cijfers te geven fout maar niet verwijtbaar

Advocaten die weigeren hun financiële gegevens te verstrekken handelen in strijd met de regels maar niet verwijtbaar, oordeelt de tuchtrechter.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie